FANDOM


*** หน้าเพจนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ***

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ ในการใช้ UTAU เบื่องต้น

Voicebank Edit

การที่จะทำให้ UTAU สามารถร้องเพลงได้นั้น เราจำเป็นต้องมีนักร้อง(คลังเสียงที่ใช้กับตัวโปรแกรม) หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า Voicebank ซึ่ง Voicebank ที่ติดมากับตัวโปรแกรมนั้นคือ Defoko (หรือชื่อจริงคือ Uta Utane) ที่เป็นนักร้องเสียงสังเคราะห์แบบ 100%

Voicebank สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ทั่วไป ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีหลายระบบและภาษาต่างกันออกไปตามการใช้งาน โดยคลังเสียงจะอยู่ในโฟลเดอร์ voice

Voicebank UTAU มีหลายนามสกุลต่างกันออกไป

 • .uar เป็นคลังเสียงแบบติดตั้งคลังเสียงอัตโนมัติ เป็นไฟล์สำหรับติดตั้งไปไว้ในโปรแกรม UTAU ได้เลย เพียงแค่ดับเบิ้ลคลิก ซึ่ง .uar ยังสามาถเป็นไฟล์ที่ใช้ลงปลั๊กอินได้ด้วย แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบวินโด้วมีระบบความปลอดภัยที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ไฟล์ .uar ไม่สามารถใช้ได้ในบางเครื่อง ทำให้ในปัจจุบัน ไฟล์ .uar ไม่ได้รับความนิยมมากนัก
 • .zip หรือ .rar เป็นคลังเสียงแบบบีบอัดไฟล์ปกติ ผู้ใช้ต้องแตกไฟล์เพื่อให้ได้คลังเสียงที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม UTAU
 • .utau เป็นคลังเสียงสำหรับ UTAU-Synth หากเปิดใน Windows จะเห็นเป็นโฟลเดอร์คลังเสียงปกติ แต่ถ้าเปิดใน macOS จะเห็นเป็นคลังเสียงที่เมื่อดับเบิ้ลคลิกจะถูกติดตั้งลงในโปรแกรม UTAU-Synth โดยอัตโนมัติ
 • .exe เป็นคลังเสียงที่ติดตั้งเหมือนการติดตั้งโปรแกรมใน Windows นามสกุลนี้ไม่สามารถใช้ได้ใน macOS

อย่างไรก็ตาม คลังเสียงของโปรแแกรม UTAU ใน Windows ทั้งหมด สามารถใช้ได้กับ UTAU-Synth ใน macOS แต่คลังเสียงของ UTAU-Synth บางคลังไม่สามารถใช้ได้ในโปรแกรม UTAU เนื่องจาก UTAU-Synth จะใช้การตั้งค่าที่แตกต่างออกไป

อ่านเพิ่มเติมที่ การสร้าง Voicebank และการอัดเสียงระบบต่างๆ

UST Edit

ไฟล์เซฟของโปรแกรม UTAU คือ .ust ซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลตัวโน๊ตต่างๆ และสามารถหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ต

วิธีใช้ไฟล์ .ust คือดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ .ust แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ตั้งค่าการร้อง เช่น Voicebank หรือตัว resampler ต่างๆ ซึ่งกำลังจะพูดถึงในส่วนต่อไป

UST ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม UTAU สามารถใช้ได้ใน UTAU-Synth

แต่ UST ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม UTAU-Synth ไม่สามารถใช้กับ UTAU ได้ เนื่องจากเป็น UST ที่เวอร์ชั้นใหม่กว่า และมีบางอย่างที่โปรแกรม UTAU ไม่รองรับ เช่น ระบบ Multi-track, การใส่เนื้อเพลงไม่ตรงกับเสียงร้อง ฯลฯ แต่หากต้องการเซฟให้ใช้ได้ใน UTAU ต้องเซฟเป็น UST เวอร์ชั่นที่ต่ำลง ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการตั้งค่าบางอย่างที่ทำไว้

อย่างไรก็ตาม UST ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตส่วนมากจะเป็นสำหรับ UTAU ใน Windows ทำให้สามารถให้ได้ทั้งใน UTAU และ UTAU-Synth

midi และ vsq Edit

โปรแกรม UTAU สามารถ import ไฟล์ midi และไฟล์ vsq (ไฟล์เซฟของ Vocaloid 2) ได้

เมื่อ import เข้ามา เราสามารถใส่เนื้อร้องในตัวโน๊ตได้เลย โดยไม่ต้องจัด Timing ใหม่

oto.ini หรือ oto_ini.txt Edit

เป็นไฟล์เก็บข้อมูลการตั้งค่าของทุกเสียงใครคลังเสียง ว่าตรงไหนเป็นพยัญชนะ ตรงไหนเป็นสระ ตรงไหนที่ตัดออก และตรงไหนที่เสียงคงที่

UTAU สำหรับ Windows จะใช้ชื่อไฟล์ว่า oto.ini

UTAU-Synth สำหรับ macOS จะใช้ชื่อไฟล์ว่า oto_ini.txt (ซึ่งปกติจะถูกสร้างขึ้นจาก oto.ini โดยอัตโนมัติ)

อ่านเพิ่มเติมที่ การปรับ oto.ini (ยังไม่เสร็จสมบูรณ์)

Resampler และ Wavtool Edit

Resampler คือตัวที่ทำให้ UTAU ของเรามีเสียงออกมา หรือเป็นตัวสังเคราะห์เสียงนั่นเอง

Resampler และ Wavtool ของ UTAU สำหรับ Windows สามารถเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน และความเหมาะสมกับคลังเสียง

ตัวอย่าง Resampler ที่เป็นที่นิยม Edit

 • Resampler เป็น resampler ดั่งเดิมที่ติดมากับตัวโปรแกรม
 • Moresampler เป็น resampler ที่เป็นที่นิยมมากในตอนนี้ เนื่องจากให้เสียงที่คุณภาพสูง และมี flag เพิ่มเติมให้เลือกใช้มากมาย สามารถให้ปรับ oto.ini อัตโนมัติให้กับคลังเสียงระบบ VCV และระบบ Arparsing ได้ (หากใช้ Moresampler เป็น resampler ต้องใช้ Moresampler เป็น Wavtool ด้วย)
 • TIPS เป็น resampler ที่ให้เสียงที่ใสกว่า Resampler ดั่งเดิม สามารถลดเสียงรบกวนได้พอสมควร

ตัวอย่าง Wavtool ที่เป็นที่นิยม Edit

 • Wavtool ดั่งเดิม
 • Wavtool4vcv เป็น wavtool ที่เหมาะกับคัลงเสียงระบบ VCV ส่วนมากนิยมใช้กับ TIPS
 • Moresampler ให้เป็นทั้ง resampler และ wavtool

Plugin Edit

โปรแกรม UTAU สามารถติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มได้ ซึ่งการติดตั้งคือ ก็อบปี้โฟลเดอร์ของปลั๊กอิน ไปไว้ในโฟลเดอร์ plugin

ตัวอย่างปลั๊กอินที่เป้นที่นิยม Edit

 • iroro ใช้แปลง UST จากทุกระบบ ไป(เกือบ)ทุกระบบ Hiragana <-> Romaji, CV <-> VCV, VCV Romaji ฯลฯ
 • AutoCVVC ใช้แปลง UST เป็นระบบ CVVC